Wat

Mans57 maakt logo’s, huisstijlen, websites, affiches, infografics en ander communicatiemateriaal. Het portfolio van Mans57 is zeer divers omdat u als opdrachtgever ‘spreekt’ in de uiteindelijke producten. Reacties van opdrachtgevers zijn dan ook regelmatig: ‘Dat ben ik’, of ‘Dat is inderdaad precies wat we willen zeggen’.
Om dat te bereiken heb ik altijd eerst een uitgebreid gesprek: wat u doet of maakt, wie uw klanten zijn, wie uw concurrenten, wat u drijft, wat u raakt, wat u mooi vindt,…. Belangrijk vind ik ook dat dat gesprek plaatsvindt in uw werkomgeving. Vanuit die context wordt de kern van uw vraag helder en het resultaat karakteristiek en toegesneden.